Privacy verklaring

Algemeen

ZinkPro hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ZinkPro houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. ZinkPro verkrijgt op verschillende manieren gegevens over de aanbieders en de andere bezoekers van de website. Dit privacyreglement geeft in het kort aan op welke manieren ZinkPro dergelijke gegevens verkrijgt en hoe daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt.

Cookies

ZinkPro maakt bij het aanbieden van haar diensten mogelijk gebruik van cookies. ZinkPro maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van ZinkPro gemakkelijker voor je te maken.

Administratie

De door ZinkPro verkregen persoonsgegevens worden opgenomen in een administratie, die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Apparatuur, programmatuur en IP-adressen

Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van bezoekers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de aanbieders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Google Chrome of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. Macintosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt ZinkPro voor dit doel de IP-adressen van aanbieders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd. We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze servers te kunnen diagnosticeren en om onze site te kunnen beheren. We maken gebruik van cookies om uw wachtwoord te kunnen bewaren, zodat u dit niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Beveiliging

Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van je persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheidsupdates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens. Op ZinkPro worden alle data verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.

Privacy Statement

ZinkPro heeft deze privacy policy opgesteld om onze grote betrokkenheid bij uw privacy te benadrukken. Het hiernavolgende betreft het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie van ZinkPro.
ZinkPro hecht het grootste belang aan het beschermen van uw privacy en neemt dan ook de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht.

Wijzigingen

ZinkPro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Kijk daarom regelmatig op deze pagina of er wijzigingen zijn.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent de privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met ZinkPro via het contactformulier.